Firme de contabilitate autorizate Societati comerciale autorizate sa desfasoare activitati de consultanta si contabilitate si serviciile oferite de acestea

MEMBRI CECCAR

Societati si persoane autorizate in judetul Bihor
     media: 0.00 din 0 voturi

1.CABINET DE EXPERTIZA CONTABILA SI CONSULTANTA FISCALA VONEA RAZVAN

Oradea, bd Dacia nr 60,tel 0744632909

Servicii complete de contabilitate, Servicii de consultanta fiscala

Vonea Razvan Lucian,expert contabil, consultant fiscal

Oradea, bd Dacia nr 60, tel tel 0744632909

prof. dr. Razvan VONEA

dir. adj. Colegiul Economic "P. Cosma" Oradea
tel.
0744 632 909
0771 734 274


Societati autorizate CECCAR in judetul Cluj
     media: 0.00 din 0 voturi

EC: POP Lucian Alin filiala Cluj

-------------------------------------------------------------------

Alcuin Contab

societate inscrisa in tabloul CECCAR sub nr. 6712/27.11.2009

Mobil: +40-726-528320; +40-744-800616
Fax: +40-364-407797


Societati si persoane fizice autorizate CECCAR din judetul Botosani
     media: 0.00 din 0 voturi

1. LARCO ALEXANDRU - CONTABIL AUTORIZAT membru activ CECCAR
Carnet nr.1649/1996 , Autorizaţia CECCAR seria E nr.09773/2009
STR. INDEPENDENTEI, NR. 09, SC. D, AP.13, COD POSTAL: 710252, MUNICIPIUL
BOTOSANI.
Tel. mobil: +40762607006
e-mail: larcoa@upcnet.ro
Servicii profesionale oferite pe baza de contract de prestări servicii:
1.Planificarea, organizarea, coordonarea, conducerea si supravegherea
contabilităţii financiare si de gestiune;
2.Arhivarea documentelor societatii cu respectarea normelor legale;
3. Întocmirea declaraţiilor lunare si depunerea lor la terţi.
4.Intocmirea si certificarea situaţiilor financiare anuale si semestriale;
5.Acordarea de consultata fiscala;
6.Efectuarea de analize economico-financiare a activităţii economice a
societarilor comerciale;
7.Servicii de consultanta contabila si de management financiar ;
8.Servicii de asistenta a contribuabililor in relaţia cu organele de
inspecţie fiscala si cu Administraţia Financiara.
9.Acordarea asistentei de specialitate necesara pentru înfiinţarea si
reorganizarea societarilor comerciale si persoanelor fizice autorizate;
10.Servicii de consultanta in domeniul managementului societatii si
adaptării activităţii societatii la momentele de criza economica .
11. Efectuarea la cererea clientului si a altor servicii colaterale cu
activitatea societatii sau persoanei fizice autorizate.
12.Asumarea răspunderii pentru serviciile profesioniste prestate clienţilor.


Societati si persoane fizice autorizate CECCAR din judetul Bistrita-Nasaud
     media: 0.00 din 0 voturi

GELA ROGOJINA – EXPERT CONTABIL SI PRACTICIAN IN INSOLVENTA- membru UNPIR si membru activ CECCAR

Carnet nr.27235/2007/A,Autorizatia CECCAR seria E nr.4300/2009

CIF 22977872

B-DUL INDEPENDENTEI, NR.60, SC.D, ET.IV, AP.56, BISTRITA, JUD. BISTRITA NASAUD

Tel.mobil:0744566254

e-mail: gela@bistrita.astral.ro

Servicii profesionale oferite:

1.Organizarea, tinerea si supravegherea contabilitatii financiare si de gestiune;

2.Intocmirea si certificarea situatiilor financiare anuale si semestriale;

3.Acordarea asistentei de specialitate necesara pentru infiintarea si reorganizarea societatilor comerciale;

4.Efectuarea de expertize contabile judiciare si extrajudiciare;

5.Efectuarea de analize economico-financiare a activitatii economice a societatilor comerciale;

6.Servicii de consultanta contabila si de management financiar ;

7.Servicii de asistenta a contribuabililor in relatia cu organele de inspectie fiscala si cu Administratia Financiara.


Persoane fizice si juridice autorizate cu sediul in Bucuresti
     media: 1.00 din 1 vot

1.SC DOINEX CONSULTING SRL Autorizatie CECCAR nr. 5977/2008

Adresa:

Bucuresti , Sect 4 Str Vatra Dornei Nr 11 Bl 18B+C Sc C Ap 90 Parter

(in apropierea zonei Big Berceni )

Administrator: Anghel Doina –Expert Contabil

Tel.: 0726.595.065 anghel.doina@yahoo.com

Serviciile profesionale oferite :- Contabilitate generala conform Directivei a IV-a a Comunitatilor Economice Europene (OMF 1752/2005), Declaratii fiscale conform normelor in vigoare, Elaborarea si Certificarea Bilantului Contabil, Asistenta pe parcursul inspectiilor fiscale,State de salarii, Fise fiscale angajati, Declaratii si rapoarte pentru asigurarile sociale, asigurarile de sanatate, fondul de somaj, itm, Documentatie Leasing /Creditare,Plan afaceri, Studii Fezabilitate in vederea obtinerii finantarii pentru investitii

2.DEME ELISABETA -expert contabil si consultant fiscal membru activ al CECCAR respectiv CCFR.
- Prestez servicii de consultanta contabila si fiscala, certificare si verificare bilant, declaratia 101;
- Efectuez expertize contabile si fiscale atat judiciare cat si extrajudiciare;
- Acord asistenta contribuabililor in fata organelor de inspectie fiscala (Garda Financiara , Administratia Financiara);
- Reprezint societatile aflate in insolventa in relatia cu Administratiile financiare; etc
Datele personale:
DEME ELISABETA, CIF 22740247, BUCURESTI, SECTOR 3
TEL.0726119278, E-mail:galexprodcom@yahoo.com

3.S.C. CLANDAL SERVICII DE CONSULTANTA SI CONTABILITATE SRL

Autorizatia CECCAR nr. 4471

Bucuresti, sector 3

Expert contabil Negoita G.

Tel. 0730703135

E-mail: clandalservicii@gmail.com

Servicii oferite:

1.Organizarea, tinerea si supravegherea contabilitatii financiare si de gestiune ;

2.Intocmirea si certificarea situatiilor financiare anuale si semestriale;

3.Acordarea asistentei de specialitate necesara pentru infiintarea si reorganizarea societatilor comerciale ;

4.Efectuarea de analize economico-financiare a activitatii economice a societatilor comerciale.


4.SC PERFECT FINANCE CONT CONSULT SRL

Adresa: Bucuresti, strada Aleea Compozitorilor, nr.6A, bloc 822, scara B, etaj 5, apartament 65, sector 6

Administrator: Neacsu Nicoleta - Expert contabil si Consultant fiscal

Telefon: 0745.764.750/0727.744.267

E-mail: nicoleta_neacsu68@yahoo.com

Nr.Registrul Comertului: J40/22211/2007

C.U.I.: RO 22811968

Firma de contabilitate si consultanta fiscala ofera servicii complete si profesionale de contabilitate, declaratii fiscale, salarii, depunere acte la institutiile abilitate, servicii de personal, asistenta si consultanta manageriala, servicii de management financiar , asistenta si consultanta fiscala, inclusiv pe parcursul inspectiei fiscale, asistenta si consultanta in accesarea fondurilor europene in vederea realizarii de investitii specifice domeniului de activitate, asistenta si consultanta bancara in vederea finantarii curente a activitatii, etc.

5. Camelia Dragoi

Cabinet Individual de Contabilitate

Consultant Fiscal ;Expert Contabil carnet nr. 20915

Tel : 0722384543

email: leeafincont@yahoo.com

EXPERT CONTABIL , CONSULTANT FISCAL ; • servicii profesionale de evidenta contabila, consultanta si asistenta economico-financiara si fiscal; expertize contabile judiciare si extrajudiciare ; • resurse umane-servicii complete; • intocmirea declaratiilor periodice si depunerea acestora la autoritatile competente, in termenele prevazute de lege ; • intocmirea si depunerea raportarii contabile trimestriale , semestriale si anuale la termenele prevazute de lege; • intocmirea situatiilor financiare semestriale si anuale , adecvate la specificul activitatii dvs. (bilantul contabil, contul de profit si pierdere si anexele la bilant) , certificari bilanturi si depunerea acestora la autoritatile competente de stat in termenele prevazute de lege ;• refaceri acte contabile din lunile sau anii precedent ; Preturile practicate variaza in functie de complexitatea activitatii desfasurate .

6. CABINET –PFA CRISTESCU LUMINITA

Expert Contabil Autorizat-nr 27410

CECCAR BUCURESTI

E_mail: luminita.cristescu@multigama.ro

Tel 0744327884

Servicii evidenta contabila lunara pentru societati; servcii evidenta –contabilitate partida simpla; declaratii fiscale; intocmire si certificare bilanturi; intocmire bilanturi de lichidare; resurse umane-state, decizii Codul Muncii, declaratii lunare, fise fiscale; reglari fise contribuabili;servicii cenzori; consultanta fianciar-contabila.

7.Cautati un contabil profesionist? Oferta noastra cuprinde servicii de contabilitate completa pentru persoane juridice si persoane fizice (PFA sau profesii libere) la preturi promotionale foarte avantajoase pentru client.

Nu ezitati sa ne contactati! Suntem in permanenta pregatiti sa raspundem nevoilor clientului si sa oferim solutii care sa permita dezvoltarea in continuare a afacerii dvs. dincolo de inregistrarea stereotipa a unor cifre in contabilitate.

Serviciile sunt oferite in baza unui contract de prestari servicii care contine detalierea exacta a obligatiilor si responsabilitatilor fiecarei parti. Softul de contabilitate pe care il utilizam pentru persoane juridice este Ciel Expert Contabil, iar pentru PFA softul este SAGA PS.

Cu respect,

Florian Cioaca

Cabinet Individual de Expertiza Contabila Cioaca Florian

Str. Dreptatii, Cart. Militari, sector 6

Tel. 0771 419 114

E-mail: expcontflorian@gmail.com


Membri CECCAR
     media: 4.00 din 3 voturi

Lista expertilor contabili si contabililor autorizati din Romania


Modalitatile de publicitate si promovare a serviciilor profesionale de catre membrii CECCAR
     media: 0.00 din 0 voturi

Marketingul serviciilor profesionale

250.1. Atunci când un profesionist contabil independent solicită noi misiuni prin publicitate sau alte tipuri de marketing, pot exista ameninţări la adresa conformităţii cu principiile fundamentale. De exemplu, o ameninţare de către interesul propriu a conformităţii cu principiul comportamentului profesional este generată dacă serviciile, realizările sau produsele sunt promovate într-un mod care este inconsecvent cu acest principiu.

250.2. Un profesionist contabil independent nu trebuie să compromită profesia atunci când promovează serviciile profesionale. Profesionistul contabil independent trebuie să fie onest şi loial şi nu trebuie:

▪ să exagereze calitatea serviciilor oferite, a calificărilor deţinute sau a experienţei câştigate;

▪ să facă referiri compromiţătoare la comparaţii nefundamentate cu activitatea altora.

Dacă profesionistul contabil independent are îndoieli cu privire la caracterul adecvat al unei anumite forme de publicitate sau promovare, profesionistul contabil independent trebuie să se consulte cu organismul profesional relevant.

250.3. Profesioniştii contabili pot face uz numai de titlurile sau diplomele eliberate de stat sau de şcoli sau instituţii de învăţământ atestate legal.

250.4. În înţelesul prezentului cod, termenii specifici au următoarele semnificaţii:

- prin publicitate se înţelege comunicarea către public a informaţiilor asupra serviciilor oferite sau a calificărilor pe care le posedă un profesionist contabil, în scopul obţinerii de lucrări;

- anunţul este comunicarea către public a unor fapte privind un profesionist contabil, care nu sunt destinate pentru promovarea acestui profesionist sau a societăţii sale;

- oferta, directă sau indirectă, este concretizată în demersurile făcute pe lângă un eventual client, în scopul de a-i propune servicii profesionale.

250.5. În înţelesul enunţat la paragraful 250.4, publicitatea şi oferta sunt permise exclusiv pentru liber-profesioniştii contabili - membri activi ai CECCAR. Sunt interzise:

- inserările personale făcute în presă, în publicaţiile profesionale sau altele, prin scrisori, afişe, circulare, reclame, cinema, TV, radiodifuziune şi, în general, toate procedeele publicitare, atunci când acestea folosesc comparaţii cu alţi membri sau, prin modul de prezentare şi conţinut, aduc prejudicii în vreun fel altor membri;

- oferta, atunci când prin ea se atribuie remize din onorariu, comisioane, tarife reduse sau alte avantaje, precum şi atunci când face în vreun fel uz de un mandat politic sau de o misiune sau funcţie administrativă.

250.6. Anunţurile sunt permise în următoarele cazuri:

a) anunţurile în presă, cu condiţia să nu contravină regulilor de etică profesională, trebuind, de asemenea:

- sa aibă un caracter sobru şi informativ;

- sa respecte un format corespunzător pentru fiecare publicaţie;

b) inserarea în presa locală a unor avize informând publicul despre o primă deschidere de cabinet sau schimbare de adresă;

c) inserările în anuare, cărţi de telefon, cataloage de firme etc. sunt autorizate cu condiţia de a fi limitate la indicarea informaţiilor necesare utilizatorului pentru a contacta cabinetul.

250.7. Se pot tipări broşuri de prezentare a cabinetului sau a societăţii de expertiză, ce se vor distribui elevilor, studenţilor sau candidaţilor la un post oferit de acestea sau clienţilor; broşura va trebui să cuprindă, în mod obligatoriu, informaţii despre istoricul, principiile de comportament, lucrările executate, numele şi prenumele clienţilor, modalitatea de recrutare, formarea şi evoluţia în carieră a membrilor cabinetului sau societăţii.

250.8. Profesioniştii contabili pot folosi emblema CECCAR pe hârtia cu antet destinată corespondenţei.

Emblema CECCAR este compusă din:

- o carte-registru, simbolizând însemnul profesiei;

- un caduceu - toiagul de crainic al zeului Hermes, având ca însemn divin 2 şerpi încolăciţi, preţuit în Grecia antică, având valoare de simbol diplomatic; emblema CECCAR simbolizează rolul de crainic al profesionistului contabil, pe care îl are atunci când redă imaginea fidelă, corectă şi completă a patrimoniului contabilizat sau expertizat;

- deviza "Ştiinţă, Independenţă, Moralitate" - atribute esenţiale ale exercitării profesiei.

Extras din Codul etic naţional al profesioniştilor contabili din România.

Tot actul il puteti vizualiza aici
   
 
 
Powered by www.ablog.ro
Termeni si Conditii de Utilizare